Brugeraftale for privatpersoner

Velkommen til Jobgarden.com

Nedenfor præsenteres du for vores brugeraftale. Denne brugeraftale er en aftale mellem dig og Jobgarden ApS. Når du bruger vores produkter og tjenester, da accepterer du vores vilkår.

Bemærk venligst at du er ved at indgå en juridisk bindende aftale.

1. Indledning

1.1 Formål

Det er vores mission at give arbejdsgivere og arbejdstagere en ren og skarp tjeneste, der giver partnerne mulighed for at matche hinanden optimalt på kort og lang sigt. Arbejdsgiveren tildeles en helhedstjeneste bestående af tre indbyrdes relaterede løsninger: Jobbank, Jobbooster og Rekrutteringssystem. Arbejdstageren tildeles ligeledes en helhedstjeneste bestående af to indbyrdes relaterede løsninger: Jobprofil og Min Jobgarden.

1.2 Aftale

Du accepterer, at klikker du på ”Tilmeld nu”, ”Tilmeld dig Jobgarden”, ”Opret profil” eller lignende, tilmelder dig, tilgår eller bruger vores tjenester, indgår du en juridisk bindende aftale.

Denne ”aftale” omfatter denne brugeraftale og privatpolitikken samt andre vilkår, som kan blive vist til dig ved din første brug af visse funktioner, som Jobgarden kan ændre fra tid til anden. Hvis du ikke accepterer denne aftale, da er du ikke berettiget til at tilgå eller på anden måde bruge vores tjeneste.

2. Forpligtelser

2.1 Berettigelse til brug af tjenesten

For at bruge tjenesten accepterer du, at: (1) du skal have ”minimumsalderen” eller derover (Se nedenfor). (2) du må kun have én Jobgardenkonto (profil), som skal være i dit rigtige navn - og at (3) Jobgarden ikke allerede har blokeret dig fra at bruge tjenesten.

”Minimumsalderen” er (a) 18 år for personer fra Kina, (b) 16 år for Nederlandene, (c) 14 år for USA, Canada, Tyskland, Spanien, Australien og Sydkorea, og (d) 13 år for alle andre lande. Hvis loven kræver, at du skal være ældre for at Jobgarden.com kan levere tjenesten til dig (herunder indsamling, lagring og brug af dine oplysninger) vil minimumsalderen være denne højere alder. Tjenesten er ikke beregnet til brug for nogen under 13 år.

2.2 Dit medlemsskab

Du accepterer at (1) forsøge at vælge en stærk og sikker adgangskode, (2) holde din adgangskode sikker og fortrolig, (3) følge loven og reglerne for opførsel nedenfor. Du er ansvarlig for alt hvad der sker via din konto, medmindre at du lukker den eller rapporterer misbrug.

2.3 Din Jobstatus

Du forpligter dig til at holde din oplysninger opdaterede. Det er særligt vigtigt, at du opdaterer dit ansættelsessted, når du får et nyt job.

2.4 Betaling

Det er helt gratis for privatpersoner at benytte sig af Jobprofil og Min Jobgarden.

2.5 Beskeder og servicemeddelelser

Du accepterer, at vi bruger vores websted, mobilapps og e-mail til at give dig vigtig information. Denne aftale gælder også for mobilapps. Du accepterer også at yderligere specifikke oplysninger kan blive delt med os.

Er dine kontaktoplysninger ikke opdaterede, da kan du gå glip af vigtig information. Du accepterer, at vi må give vigtig information til dig på følgende måder: (1) en bannermeddelelse i tjenesten, eller (2) en e-mail sendt til en adresse, som du har angivet, eller (3) via andre kanaler, f.eks. mobilnummer eller almindelig post. Du accepterer at holde dine kontaktoplysninger opdaterede.

2.6 Meddelelser og deling

Vores tjeneste indeholder mulighed for at sende meddelelser og dele indhold på mange forskellige måder f.eks. via din Jobprofil eller din Jobgarden-aktivitet. Oplysninger og indhold, som du deler eller opslår, kan blive set af andre medlemmer eller, hvis de er offentlige, af besøgende. Vi vil altid respektere dit valg, når du angiver, hvem der skal kunne se dit indhold eller dine oplysninger. Vi kan dog ikke stilles til ansvar, hvis din information måtte blive set af personer eller virksomheder, som du ikke ønsker skal kunne se din information.

Vi er ikke forpligtet til at offentliggøre oplysninger eller indhold i vores tjeneste, og vi kan fjerne det baseret på vort eget skøn, med eller uden varsel.

3. Rettigheder og begrænsninger

3.1 Din licens til Jobgarden.com

Mellem dig og Jobgarden er det dig, der ejer indhold og oplysninger, som du sender til eller opslår på tjenesten, og du giver kun Jobgarden følgende ikke-eksklusive licens; En global ret, der kan overføres og underlicenseres, til at bruge, kopiere, ændre, distribuere, offentliggøre og behandle oplysninger og indhold, som du angiver via vores tjeneste uden yderligere samtykke, varsel og/eller godtgørelse til dig eller andre. Disse rettigheder er begrænsede på følgende måder:

 1. Du kan tilbagetrække denne licens for bestemt indhold ved at slette sådant indhold fra tjenesten, eller overordnet set ved at lukke din konto, med undtagelse (a) i det omfang, du har delt det med andre som en del af tjenesten, og de har kopieret eller gemt det, og (b) for den rimelige tid, det tager at fjerne det fra sikkerhedskopierne og andre systemer.
 2. Vi vil ikke anvende dit indhold i annoncer for andres produkter eller ydelser (herunder sponseret indhold) uden dit særskilte samtykke. Uden godtgørelse til dig eller andre har vi dog ret til at vise annoncer i nærheden af dit indhold og dine oplysninger.
 3. Andre medlemmer og/eller besøgende kan dog tilgå og dele dit indhold og dine oplysninger i overensstemmelse med dine indstillinger og din forbindelse med dem.
 4. Selvom vi kan redigere og ændre formatet af dit indhold (f.eks. oversætte det, ændre størrelse, layout eller filtype eller fjerne metadata), vil vi ikke ændre meningen med det.
 5. Eftersom du ejer dit indhold og dine oplysninger, og vi kun har ikke-eksklusiv ret til det, kan du vælge at gøre det tilgængeligt for andre.

Du accepterer, at vi kan tilgå, gemme og anvende oplysninger, som du angiver i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og dine privatindstillinger.

Du accepterer kun at indsende indhold og oplysninger, hvis det ikke overtræder loven eller andres rettigheder (f.eks. uden at krænke andres immaterielle rettigheder eller misligholde en kontrakt). Du accepterer også, at dine profiloplysninger er sandfærdige. Jobgarden kan blive pålagt at fjerne visse oplysninger eller bestemt indhold i visse lande.

3.2 Tjenestens tilgængelighed

Vi kan ændre, suspendere eller lukke enhver tjeneste eller eventuelt ændre priserne efter vores eget skøn. I det omfang loven tillader det, vil disse ændringer træde i kraft, når vi har givet dig besked.

Jobgarden er ikke en fillagringstjeneste. Du accepterer, at vi ikke har nogen forpligtelse til at lagre, opretholde eller give dig en kopi af indhold eller oplysninger, som du eller andre indsender, med undtagelse af det omfang, som gældende lovgivning kræver det.

3.3 Andre former for indhold, websteder og apps

Når du bruger vores tjeneste, kan du finde indhold eller oplysninger, som kan være unøjagtige, ufuldstændige, forsinkede, vildledende, ulovlige, stødende eller på anden vis skadelige. Som udgangspunkt gennemgår Jobgarden ikke indhold, som indsendes af vore medlemmer. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tredjeparters (herunder andre medlemmers) indhold eller oplysninger eller andre skader, som følger af din brug eller tillid til det.

Du er ansvarlig for at beslutte, om du vil tilgå eller bruge tredjepartsapps eller –websteder, der linkes til dig via vores tjeneste. Hvis du tillader, at en tredjepartsapp eller tredjepartswebsted godkender dig eller opretter forbindelse til din Jobgarden-konto, har den pågældende app eller det pågældende websted adgang til dine oplysninger. Tredjepartsapps og –websteder har deres egne juridiske vilkår og privatpolitikker, og du kan dermed give andre tilladelse til at bruge dine oplysninger på andre måder end os. Med undtagelse af det omfang, som er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, er Jobgarden ikke ansvarlig for andre apps og websteder, så disse benyttes på eget ansvar.

3.4 Begrænsninger

Jobgarden forbeholder sig retten til at begrænse din brug af tjenesten, herunder din mulighed for at kontakte andre medlemmer (herunder virksomheder). Jobgarden forbeholder sig retten til at begrænse, suspendere eller lukke din konto, hvis Jobgarden mener, at du overtræder denne aftale eller lovgivningen, eller at du misbruger tjenesten.

Jobgarden forbeholder sig alle immaterielle rettigheder til tjenesten. F.eks. er Jobgarden, varemærker, registrerede varemærker, servicemærker, grafiske elementer og logoer. Andre varemærker og logoer, der anvendes i forbindelse med tjenesten, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

4. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

4.1 Ingen garanti

I det omfang loven tillader det, vil jobgarden (samt dem, som jobgarden samarbejder med om at levere tjenesten) (a) fraskrive sig alle stiltiende garantier og erklæringer (f.eks. Garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, nøjagtigheden af data og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder); (b) ikke garantere, at tjenesten vil fungere uden afbrydelser eller fejl, og (c) levere tjenesten (herunder indhold og oplysninger) “som de er og forefindes”.

Nogle love tillader ikke visse ansvarsfraskrivelser, så nogle af eller alle disse fraskrivelser gælder muligvis ikke for dig.

4.2 ansvarsfraskrivelse

I det omfang, som loven kræver det (og medmindre jobgarden har indgået en særskilt skriftlig aftale, som erstatter denne aftale), er jobgarden (og dem, som jobgarden samarbejder med om at levere tjenesten) ikke ansvarlig over for dig eller andre med hensyn til eventuelle indirekte, hændelige, særlige skader eller følgeskader eller tab af data, muligheder, omdømme, indtjening eller omsætning, der er relateret til tjenesten (f.eks. Stødende eller injurierende udsagn, nedetid eller tab, brug eller ændringer af dine oplysninger eller dit indhold).

Under ingen omstændigheder vil erstatningsansvaret, der hviler på jobgarden (samt dem, som jobgarden samarbejder med for at levere tjenesten) overstige, i samlet form for alle påstande, et beløb på dkk 3000,-.

Denne ansvarsbegrænsning er en del af grundlaget for handlen mellem dig og jobgarden og gælder for alle påstande om erstatningsansvar (f.eks. Garanti, tort, uagtsomhed, kontrakt, lovgivning), også selvom jobgarden er varslet om muligheden for en sådan skade, og selvom disse afhjælpende midler ikke opfylder deres egentlige formål.

Nogle love tillader ikke hel eller delvis fraskrivelse af ansvar, så disse begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

5. Ophør

Jobgarden eller du kan opsige aftalen til enhver tid ved at give den anden part besked. Ved ophør mister du retten til at tilgå og bruge tjenesten. Følgende gælder også efter aftalens ophør:

 • Skyldige beløb hos begge parter forud for aftalens ophør bortfalder ikke efter aftalens ophør.

Du kan se, hvordan du lukker din Jobgarden-konto under vores Hjælpeområde.

6. Afklaring af tvister

Du accepterer, at tvister i forbindelse med denne aftale og/eller tjenesten udelukkende er underlagt dansk lovgivning. Vi accepterer begge, at der udelukkende kan benyttes danske domstole, og vi accepterer personlig jurisdiktion ved disse domstole.

7. Generelle vilkår

Hvis en domstol med kompetence i denne aftale finder, at en del af den ikke har retsgyldighed, kan du og vi aftale, at domstolen skal ændre vilkårene for at give denne dels retsgyldighed, mens formålet med den bevares. Hvis domstolen ikke kan gøre dette, kan du og vi aftale at bede domstolen om at fjerne den ikke-retsgyldige del og stadig bevare resten af denne aftale.

Denne aftale (herunder yderligere vilkår, som vi kan levere, når du anvender en funktion i tjenesten) er den eneste aftale mellem os angående tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler for tjenesten.

Hvis vi ikke håndhæver et brud på denne aftale, betyder det ikke, at Jobgarden har frasagt sig retten til at håndhæve denne aftale. Du må ikke videregive eller overføre denne aftale (eller dit medlemskab eller din brug af tjenesten) til nogen uden vores samtykke. Du accepterer dog, at Jobgarden kan videregive denne aftale til sine samarbejdspartnere eller en part, der køber den, med eller uden dit samtykke.

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene i denne aftale, og i så fald vil vi give dig besked. Vi accepterer, at eventuelle ændringer ikke kan ske med tilbagevirkende kraft. Hvis du ikke er enig i disse ændringer, skal du holde op med at bruge tjenesten.

Du accepterer, at den eneste måde, du kan give os besked, er via adresserne, der er angivet i afsnit 10.

8. Jobgardens regler for opførsel

8.1 Du accepterer, at du vil (Lovligt):

 • Overholde al gældende lovgivning, herunder og uden begrænsning, lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, lovgivning om immaterielle rettigheder, lovgivning om antispam, lovgivning om eksportstyring, skattelovgivning og lovgivningsmæssige krav.
 • Angive nøjagtige oplysninger over for os og holde dem opdaterede.
 • Bruge dit rigtige navn på din profil.
 • Anvende tjenesten på en professionel måde.

8.2 Du accepterer, at du ikke vil (Ulovligt):

 • Opføre dig uærligt eller uprofessionelt, herunder opslå upassende, unøjagtige eller stødende indhold;
 • Bruge et billede, der ikke ligner dig.
 • Oprette en falsk identitet på Jobgarden.
 • Forfalske dine nuværende eller tidligere stillinger og kvalifikationer.
 • Forfalske din tilknytning til en person eller enhed, både nuværende og tidligere.
 • Forfalske din identitet, herunder, men ikke begrænset til, brugen af et pseudonym.
 • Oprette en brugerprofil for nogen andre end dig selv (en virkelig person).
 • Bruge eller forsøge at bruge en andens konto.
 • Chikanere, misbruge eller skade andre.
 • Sende spam eller anden uønsket kommunikation til andre.
 • Imitere eller kopiere profiler og oplysninger hos andre via ethvert middel (herunder crawlere, browserplugins og -tilføjelser samt andre former for teknologi eller manuelt arbejde).
 • Opføre dig på en ulovlig, injurierende, misbrugende, obskøn, diskriminerende eller på anden måde upassende måde.
 • Videregive oplysninger, som du ikke har ret til at videregive (f.eks. andres fortrolige oplysninger (herunder din arbejdsgivers)).
 • Krænke andres immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller andre ophavsretsligt beskyttede rettigheder.
 • Overtræde Jobgardens immaterielle eller andre rettigheder, herunder, uden begrænsning, bruge ordet “Jobgarden” eller vores logoer i virksomhedsnavn, e-mailadresse eller webadresse.
 • Opslå uanmodede eller uautoriserede reklamer, “uønsket post”, “spam”, “kædebreve”, “pyramidespil”, eller en anden form for lignende henvendelse, som Jobgarden ikke har godkendt.
 • Opslå noget, der indeholder softwarevirus, orme eller andre former for skadelig kode.
 • Manipulere id’er for at forvanske oprindelsen af meddelelser eller opslag, der sendes via tjenesten.
 • Oprette profiler eller indsende indhold, der promoverer escortservice eller prostitution.
 • Oprette eller drive pyramidespil, svindel eller lignende.
 • Kopiere eller bruge andres oplysninger, indhold eller data, der er tilgængelige via tjenesten (medmindre dette er udtrykkeligt tilladt).
 • Kopiere eller bruge oplysninger, indhold eller data på Jobgarden i forbindelse med en konkurrerende tjeneste (som defineret af Jobgarden).
 • Kopiere, ændre eller skabe afledte værker af Jobgarden, tjenesten eller relateret teknologi (medmindre det er udtrykkeligt tilladt af Jobgarden).
 • Foretage reverse engineering, dekompilere, demontere, dechifrere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for tjenesten eller relateret teknologi eller nogen del heraf.
 • Antyde eller erklære, at du er associeret med eller støttet af Jobgarden uden vores udtrykkelige samtykke.
 • Udleje, lease, låne, handle, sælge/videresælge adgang til tjenesten eller relaterede oplysninger eller data.
 • Sælge, sponsere eller på anden måde tjene penge på Jobgarden uden Jobgardens samtykke.
 • Angive dybe links til vores tjenester med andre formål end at reklamere for din profil eller en gruppe på Jobgarden uden Jobgardens samtykke.
 • Fjerne meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ophavsretsligt beskyttede rettigheder, der findes i eller på vores tjeneste.
 • Fjerne, dække eller tilsløre annoncer i tjenesten.
 • Indsamle, bruge, kopiere eller overføre oplysninger, der er hentet fra Jobgarden uden Jobgardens samtykke.
 • Dele eller videregive andres oplysninger uden deres udtrykkelige samtykke.
 • Bruge manuelle eller automatiserede former for software, enheder, scriptrobotter eller andre midler eller processer til at tilgå, “scrape” “crawle” eller ”spider” tjenesten eller relaterede data eller oplysninger.
 • Bruge bots eller andre automatiserede metoder til at tilgå tjenesten, tilføje eller downloade kontakter, sende eller omdirigere meddelelser.
 • Overvåge tjenestens tilgængelighed, effektivitet eller funktion til konkurrencemæssige formål.
 • Foretage “framing”, “mirroring”, eller nogen anden form for simulering af udseendet eller funktionaliteten på Jobgardens websted.
 • Tilgå tjenesten på andre måder end via de grænseflader, der udtrykkeligt er stillet til rådighed af Jobgarden, såsom dennes mobilapp og Jobgarden.com.
 • Omgå tjenestens sikkerhedsfunktioner.
 • Forstyrre driften af eller belaste tjenesten unødigt, f.eks. spam, DOS-angreb, virus eller gamingalgoritmer.

9. Klager over indhold

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Vi kræver, at oplysninger, der opslås af medlemmerne, er korrekte og ikke krænker tredjeparters immaterielle eller andre rettigheder.

10. Kontakt til Jobgarden

Du kan kontakte os online eller via almindelig post:

 • Jobgarden.com ApS
  Balticagade 11
  8000 Aarhus C
  Danmark
Jobgarden.com ApS, Danmark / 02. november 2015