Jobgarden Jobbank

Opbyg et reservehold af kompetente medarbejdere

Jobgarden giver virksomheden sin egen jobbank, hvorfra der løbende kan opbygges en stærk pulje af kvalificerede personer, som står klar, når behovet for at besætte en stilling opstår.

 • Byg et solidt og kvalitativt reservehold over tid. Identificér løbende de helt rette profiler til din virksomheds jobpositioner.
 • Din virksomhed bringes i kontakt med adskillige privatpersoner over en lang periode. Du får mulighed for nænsomt at udvælge personer med den rette profil til din virksomhed.
 • Du henvender dig i høj grad til stærke ressourcer, der allerede er i besiddelse af job.

Virksomheden opnår dermed både sikkerhed og kvalitet i sin arbejdsstyrke fremover.

Indhold

 • Egen jobbank indeholdende interesserede jobprofiler til alle jobpositioner i virksomheden - Giver mulighed for at opbygge et reservehold af kompetente medarbejdere.
 • Enkelt bedømmelses- og rangeringssystem – Tildel stjerner og placér de bedst egnede kandidater øverst på listen.

Proces

 1. Oprettelse af jobpositioner
  1. Den rekrutteringsansvarlige logger på systemet
  2. Udvalgte jobpositioner oprettes og synliggøres i Jobbanken på Jobgarden.com samt på Jobsitet
  3. Interesserede personer tilknytter sig en eller flere jobpositioner med deres Jobprofil.
 2. Bedømmelse og rangering
  1. Den rekrutteringsansvarlige udvælger en jobposition og gennemgår nye kandidater
  2. Kandidaterne bedømmes individuelt med antal stjerne (1-6)
  3. Kandidaterne rangeres alt efter egnethed til positionen
  4. Egnede kandidater kan kontaktes og kan indkaldes til samtale, når en position bliver ledig.

Formål

Jobbanken giver virksomheden mulighed for at opbygge et eget back up team af potentielle medarbejdere, så virksomheden står bedre stillet, når behovet for en ny medarbejder opstår.

Opbyg løbende en stærk reserve. Styrk bundlinjen med de rette medarbejdere og opnå sikkerhed i arbejdsstyrken.

Output

 • Virksomhedens fremtidige medarbejdere, reserveholdet, opbygges løbende
 • Virksomheden er beredt, når behovet opstår
 • Kvaliteten i arbejdsstyrken højnes
 • Bundlinjen styrkes med de rette medarbejdere
 • Gør virksomheden tilgængelig for fremtidens arbejdskraft